De Bomen door het Bosch

Het Verborgen Cadeau van Rijkdom


Die avond kwamen alle raadgevers van het koninkrijk bijeen. De Grote Schepper kwam als laatste binnen en ging theatraal aan het hoofd de ronde tafel zitten. Hij nam meteen het woord: "Geachte Aanwezigen. Nu wij de mens geschapen hebben, wil ik hen een Cadeau Van Rijkdom geven. Het cadeau van besef dat ze hun eigen realiteit kunnen creeeren. Dat ze zelf kunnen kiezen hoe zij hun wereld beleven. Maar ze zijn er nog niet klaar voor, en daarom zoek ik een plaats om het te verbergen."

Vanuit het oosten kwam de Havik van de Dageraad aangevlogen en streek neer op de vensterbank: "Laat mij het doen. Ik zal door de lucht naar het uiterste oosten vliegen, verder dan waar de zon opkomt, verder dan waar de lente begint. Ik zal het op de maan verbergen."

"Nee" zei De Grote Schepper: "Op een dag zullen mensen hun verstand vullen met helderheid, inzicht en inspiratie. Ze zullen naar de maan gaan en het daar vinden. Maar ze zullen er nog niet klaar voor zijn." 

In het zuiden stond het Grote Hert van de Jacht op: "Laat mij het doen. Ik zal over de aarde naar het uiterste zuiden galopperen, verder dan het vuur van de middagzon, verder dan de verzengende hitte van de zomer. Daar, op de onmetelijke vlakten, daar zal ik het verbergen."

"Nee" zei De Grote Schepper: "Op een dag zullen mensen hun lichaam vullen met intuitie, energie en passie. Ze zullen de aarde omploegen en het daar vinden. Maar ze zullen er nog niet klaar voor zijn."

In het westen sprong de Zalm van Wijsheid op: "Laat mij het doen. Ik zal naar het uiterste westen zwemmen, verder dan waar de zon ondergaat, verder dan waar de herfst eindigd. Daar zal ik het in de diepste diepten van de oceaan verbergen."

"Nee" zei De Grote Schepper: "Op een dag zullen mensen hun hart vullen met liefde, vrede en wijsheid. Ze zullen de diepste emoties begrijpen voor Alles Wat Leeft. Daar zullen ze het vinden. Maar nog zullen ze er niet klaar voor zijn."

In het noorden kwam de Grote Beer van de Sterrenhemel en de Vruchtbare Aarde uit zijn grot: "Laat mij het doen. Ik zal naar het uiterste noorden gaan, verder dan de diepste duisternis van middernacht, verder dan ijzigste kou van de winter. Daar zal ik het verbergen in de diepten van de aarde." 

"Nee" zei De Grote Schepper: "Op een dag zullen mensen hun intuitie als een lamp in hun geest laten schijnen, zodat ze geaard en stabiel kunnen zijn. Ze zullen alle spelonken in de aarde doorzoeken en het vinden. Maar ze zullen er nog niet klaar voor zijn.

Ik zal het Cadeau Van Rijkdom verstoppen in de Kern Van Hun Wezen. Daar zullen ze het niet zoeken. En als ze er klaar voor zijn, dan zullen ze het daar vinden."

Toen het plan was uitgevoerd, stonden alle aanwezigen op. En in koor sloten zij af met "Het is volbracht."

(c) 2018 André Bor - geïnspireerd op Keltische en Native American wijsheden

Geen opmerkingen:

Een reactie posten