Er bestaan geen grenzen meer...

Wij zitten midden in een aantal maatschappelijke veranderingen die qua schaalgrootte nog niet eerder zijn vertoond. Mensen moeten weer leren zelfredzaam te zijn, minder afhankelijk van de overheid. Jan Willem Boissevain (Director Sales & Business Development bij Logica) beschrijft het heel treffend in zijn blog:

De kredietcrisis heeft ons geleerd dat een onbeperkte groei ten einde is. De vercommercialisering en de hebzucht zullen plaats moeten maken voor andere waarden en maatschappelijke samenhang. Politieke partijen zijn, samen met de omroepverenigingen, de laatste resten van de verzuilde samenleving. In de huidige vorm hebben zij geen toekomst. Dat geldt ook voor de alles regelende overheid. Burgers kunnen niet langer meer vertrouwen dat alles voor hen wordt geregeld. Politiek en overheid zullen ruimte moeten laten voor meer participatie, zelfredzaamheid en creativiteit van burgers en bedrijven. De nieuwe samenleving zal bestaan uit netwerken. Er bestaan geen grenzen meer en niemand wordt uitgesloten.

Bron: Breekpunt of keerpunt - Weblog Jan Willem Boissevain

De vraag is: Zie je er naar uit of maakt het je bang?

De omstandigheden maken niet uit. Het gaat erom: Wat doe je ermee?


Geen opmerkingen:

Een reactie posten