Het Nieuwe Werken – Een kijkje in de glazen bol

Geef me een fabriek zonder mensen, en binnen de kortste keren is hij overwoekert met onkruid.

Geef me mensen zonder een fabriek, en binnen de kortste keren staat er een nieuwe fabriek die beter is dan de vorige.

– Andrew Carnegie

De wereld verandert
Als je straat getroffen wordt door een tsunami, dan zul je je moeten aanpassen. Je kunt je dagelijks leven niet voortzetten zoals je het gewend was. Vandaag de dag surfen we nog op de golf van Het Oude Werken. Op de toppen worden echter schuimkoppen zichtbaar. Dat betekent maar 1 ding: De golf is bijna op het strand en gaat uiteen slaan...

De wereld zit in een financiële crisis. Er moet bezuinigd worden. Hoe lossen we dat op? Personeelskosten en lonen vormen de grootste kostenpost op de begroting. Om geld te besparen hoef je dus “alleen maar mensen te ontslaan”. Het werk verdeel je onder de achterblijvers. Het is een illusie om te denken dat het werk dan net zo (goed) wordt gedaan als voorheen.

Demografie
De bevolkingsgroei neemt wereldwijd massaal toe. De bevolkingsgroei in de westerse wereld laat echter het tegenover gestelde zien. 50 jaar geleden was er na de oorlog een babyboom. Die generatie gaat in de komende 10 jaar met pensioen. En mensen leven steeds langer.

De jonge generatie die nu studeert is veel kleiner. Ze moeten straks de oudedagsvoorziening van de grotere groep gepensioneerden gaan dragen voor een langere tijd. Een onmogelijke taak. Dit leidt tot 2 zaken:
  • De “rustige oude dag” wordt maatschappelijk ontbetaalbaar.
  • Door een te kort aan mensen ontstaan er veel vacatures. De nieuwe generatie heeft werk voor het uitkiezen.

Het einde van de fabriek
Daarbij komt dat de nieuwe generatie een heel ander idee heeft over werk en leven. Ze groeien op met mobiele technologie en hebben hun eigen dagritme. Een werkdag van 8-17 uur op vaste kantoorplekken is niet meer van deze tijd. Aangestuurd worden door hogere lagen in een organisatiehark ook niet. Je kunt werken op elke plek die je wilt en op elke tijd. En door sociale netwerken kunnen je rechtstreeks samenwerken met anderen, ongeacht rang of stand.

De nieuwe generatie is niet meer afhankelijk van een werkgever. Een werkgever zal niet meer de keuze hebben uit sollicitanten. Een sollicitant zal de keuze hebben uit werkgevers. Dit lijkt mij persoonlijk een geweldige ontwikkeling. Er breekt een tijd aan van ongekende mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en de droombaan van je leven te creëren.

Het zal niet de vraag zijn of deze generatie klaar is voor de arbeidsmarkt. Het zal de vraag zijn of de arbeidsmarkt klaar is voor deze generatie. – Dik Bijl, Aan de slag met het nieuwe werken

Merk jij in jouw omgeving al dat de wereld van het nieuwe werken eraan komt?

Aanverwante artikelen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten