De Bomen door het Bosch

30.000 feet: Doelen stellen (haalbaar in 1-2 jaar)


In een vorige blogpost over goede voornemens en de 6 horizonnen van overzicht nam ik een landkaart als metafoor voor waar je heen wilt met je leven. Je kunt je hele leven op reis zijn, druk met alles wat je onderweg tegen komt. Maar als je niet nadenkt over waar je naar toe wilt en waar je wilt uitkomen, dan moet je niet vreemd opkijken dat je in rondjes blijft lopen, steeds maar weer bij dezelfde kruispunten stopt, en geen stap verder komt.

Nadenken en opschrijven wat je het komende jaar/2 jaar wilt bereiken is goed voor jezelf om op de route te blijven. En als je jezelf onmogelijke doelen stelt die niet haalbaar zijn, dan is dat niet eens zo erg. Je bent op weg in een goede richting. Zoals iemand ooit zei You have to reach for the stars to land on the moon.

20.000 feet: VerantwoordelijkhedenWaar ben je als mens verantwoordelijk voor? Als ik om me heen (en soms ook in de spiegel) kijk, dan zie ik veel mensen gebukt gaan onder verantwoordelijkheden die ze helemaal niet hebben. Ze gedragen zich als Atlas die de hele wereld op zijn schouders meetorst. Ze geven hun tijd en energie, maar laden hun accu niet op. Ze denken menslievend te zijn, en geven geen grenzen aan. Is de achterliggende drijfveer daadwerkelijk enthousiasme en liefde voor de ander? Of is het een schuldgevoel dat ze met goede daden willen afkopen? Hoe kom je erachter welke hooibaal op jouw vork hoort te liggen?

Goede voornemens en de 6 horizonnen van overzicht


Bij elke jaarwisseling speelt dit onderwerp weer op. De één kijkt terug op het afgelopen jaar, en bezint zich op het volgende jaar. Breken met slechte gewoontes. Een nieuwe kans om volgend jaar de dingen beter te doen. De scepticus zet zich bewust af tegen goede voornemens. Waarom alleen bij de jaarwisseling, en niet het hele jaar door? En wat komt er allemaal van terecht? Na januari, als de orde van de dag ons dagelijks leven weer in beslag neemt, ben je de voornemens weer vergeten… Van welke kant je het ook bekijkt, het onderwerp Goede voornemens duikt altijd weer op en je moet besluiten of je er (n)iets mee doet.

Typical human behaviour is now entirely absent

Deze zin uit de apocalyptische spektakelfilm I Am Legend (Will Smith) zette me afgelopen week aan het denken. De weersomstandigheden zorgden voor een ontregelde maatschappij. Sneeuw en ijs maakten de wegen glad. Landelijk groeiden de files aan tot honderden kilometers extra. Het openbaar vervoer kon niet meer op tijd rijden. Treinreizigers mochten op uren vertraging rekenen. Ik was er één van.

Midwinterse bomenwandeling met Abe de Verteller

Op zondag 20 december 2009 kun je GRATIS deelnemen aan een Bomenwandeling met verhalen over Kerst- en Midwintergebruiken. Abe de Verteller vertelt interessante verhalen over mythologie, Germanen, Kelten, ridders, en oud volksgeloof. Op de manier zoals alleen hij dat kan.

Waar en wanneer: 20 december om 14.00u tot 16.00u op de Schothorsterlaan 21 in Amersfoort.

Kleedt je vooral warm aan, want de verhalen houden de kou niet buiten.

Om alvast in de stemming te komen: De Ketel van Cerridwen...De Vliegende Hollander

Attractie De Vliegende Hollander (Efteling)

Het jaar 1676. Kaap De Goede Hoop. De dag voor Pasen...

Het is een stormachtige avond. De schepen liggen veilig beschut in de haven, maar het onstuimige water laat ze dansen als kurken in een rollend biervat. Wie nog buiten is zoekt een veilig heenkomen in de schemerige taveerne.

Op één van de schepen loopt de kapitein stampvoetend heen en weer op de brug. Hij, Willem van der Decken, staat bekend als groot zeeman. Een meester in het bevaren der wereldzeeën. Het wildste weer schrikt hem niet af. Hij kent geen tegenstand op zijn schip. Iedereen vliegt op zijn wenken.

Hij kijkt herhaaldelijk naar de lucht en het water, snuift de wind, en balt zijn vuisten. “Ik vaar morgen uit!” schreeuwt hij naar zijn stuurman. “Maar kapitein, het is morgen 1e Paasdag! Op deze heilige dag van de Heer wordt nooit gevaren”. Hij fronst zijn wenkbrauwen en zijn ogen schieten vuur “Ik zeil wanneer ik wil, versta je!”

Hij draait zich om en staart met zijn duistere blik over het water. De golven jagen hoog en wild. De wolken jagen er dreigend overheen. De storm giert door het want alsof het hem uitlacht. Hij denkt aan de waarschuwingen die men hem de laatste dagen heeft gegeven. “Je komt de haven niet uit, kapitein! Je ligt zo weer aan de kade. En áls je de haven al uit komt, dan ben je in 10 minuten voor de haaien!”

De haven niet uit? In 10 minuten voor de haaien? Hij?! Hij grijnst. Voor de drommel. Dat zou hij toch wel eens willen zien! “Ik vaar morgen uit!” Zijn besluit staat vast. Hij stapt zijn kajuit in en gaat slapen. Nooit sliep hij beter. En nooit ging de storm s’nachts erger te keer.Muziek Efteling Attractie De Vliegende Hollander (Smokkelgang)


Bij het krieken van de dag staat hij weer op de brug. “We varen!” beveelt hij kort. “Hijs ALLE zeilen!” De stuurman kijkt hem vragend aan. “We varen, stuurman!”. De matrozen klimmen joelend in het touw. Ze gaan varen! Hun kapitein heeft lef. Wat is hij toch een machtig mens! Ze zijn trots op hem.

Op dat moment beginnen de Paasklokken te luiden. De matrozen zwijgen plotseling. De Heer is opgestaan. De kerk roept. De kapitein beveelt. Ze…... klimmen hoger in het want.

Op de kant roept de havenmeester “Vaar je?”. “Ik vaar!” roept de kapitein terug,

"Al moet ik vaeren tot in eeuwigheid! Ik zal vaeren!”

Hij draait zich om naar zijn matrozen om hen nog een aantal bevelen te geven. De wind fluit door het want en de zeilen klapperen weerbarstig. De Paasklokken luiden. De ketting ratelt als het anker wordt gelicht. De matrozen wachten op het volgende bevel. Maar dat komt niet…

De kapitein staat op de brug. Stil en onbeweeglijk. Zijn ogen kijken star naar de horizon. Niet meer vol vuur. Eerder als twee zwarte vlekken in zijn oogkassen. De kleur trekt weg uit zijn gezicht. Spierwit en zonder een spier te verrekken staat hij daar. De schrik slaat hen om het hart. En voor ze het weten verstarren zij ook. Spierwit kijken ze naar de horizon. De storm buldert. De klokken luiden. En de zeilen bollen tegen de wind in…

Op de kade ontstaat tumult. Het schip zeilt tegen de wind in naar de havenmond. Ze staren het schip na. Op het dek schijnt een blauwachtige gloed. En de zeilen glimmen rood op, alsof ze in brand staan. Maar er is geen vuur! En er is ook geen rook. Het schip wordt steeds kleiner. Een zwart silhouet met zwarte masten. In de verte wordt het nog eenmaal opgetild op een hoge golf. Daarna verdwijnt het achter de horizon…

De driemaster kwam nooit in Indië aan. Ook keerde hij niet terug naar de thuishaven. Geen bericht bereikte het vaderland. Geen groet aan de verwanten van de bemanning. Was het schip vergaan?

Nooit dreef het wrakhout aan. Nooit meldde zich een overlevende van de Vliegende Hollander in de taveerne, om te vertellen wat er na die dag gebeurde.

Maar verhalen gaan hun eigen weg...Een jaar, een maand, en een dag later, vaart een koopvaarder om De Kaap naar het oosten. De stevige oostenwind drijft hem voorwaarts. Een matroos houdt de wacht in het kraaiennest. Plotseling duikt er aan bakboord een schip op uit de laaghangende wolken.

Zijn haren rijzen ter berge! Het schip vaart met volle rood opgloeiende bolle zeilen tegen de wind in, in een baan die hun koers gaat kruisen. De romp is zwart. En de masten ook. Een blauwachtig licht gloeit op het dek. Een Hollandse leeuw staat op de boegspriet. En de Hollandse vlag wappert in de mast.

De matroos slaat alarm. “Een spookschip! Een spookschip! Haal de kapitein!”. De bemanning stormt aan dek en ziet met schrik het schip naderen. De kapitein van de koopvaarder schreeuwt “Oploeven! Oploeven voor den drommel!”. Voor zijn schip is het te laat om maatregelen te nemen. Maar de kapitein van het spookschip staat op de brug. Fier en rechtop. Onbeweeglijk. Alleen zijn lange witte haren wapperen in de wind.

Op dat moment vaart het spookschip in op de koopvaarder. De Hollandse leeuw op de boegspriet schiet dwars door het boord heen. Mannen grijpen zich vast. Maar de verwachte schok komt niet. Geen oorverdovende botsing en krakend hout. Het spookschip vaart dwars door de koopvaarder heen en vervolgt zijn koers zonder vaart te minderen.

De kapitein van het spookschip kijkt niet om, zijn witte benige handen verkrampt aan de reling van de brug. Het spookschip verdwijnt zoals het kwam. Binnen enkele seconden slokt de nachtelijke mist het op.

De bemanning doet die nacht geen oog dicht. De voorraad rum gaat eraan. En met het stromen van het donkergele goud worden de herinneringen troebeler en fantastischer.

De volgende dag drijft de koopvaarder uit zijn koers en slaat te pletter op de rotsige kust. De matroos in het kraaiennest is de enige overlevende. Na vele omzwervingen komt hij in de taveerne en vertelt zijn verhaal.

“De zeeën in de Oost zijn behekst. De Vliegende Hollander zeilt nog steeds. Een ieder die zijn koers kruist overkomt averij, wat ik je zeg.” Met een holle blik in zijn ogen giet hij de pul achter in zijn keel. Met zijn andere hand slaat hij een kruis.

Alle schepen hadden hun tijd van komen en gaan. Jong staken ze in zee. Oud en moe vonden ze hun laatste haven. Zo ging het ook met de mensen. Maar de Vliegende Hollander? Die vaart nog steeds...

"Al moet ik vaeren tot in eeuwigheid! Ik zal vaeren!”Muziek Efteling Attractie De Vliegende Hollander (Haven)


(Geïnspireerd door Cor Bruijn - Nederlandse Sagen. En door de meest geweldige attractie in De Efteling)

Waarom varkens in de grond wroeten

Het jaargetijde van korte dagen is weer aangebroken. De avond bindt de strijd aan met de middag, en wint met zijn duisternis zienderogen terrein op het licht.

Met een ijzige winter in aantocht van ijsbloemen op de ramen, en gierende windstoten door de schoorsteen, laat de haard binnenshuis steeds vroeger zijn knapperend vuur gelden. De vlammen werpen hun schaduw op de kring van gezichten die hun handen warmen aan dampende kelken gluhwein en mokken chocolademelk.

Op zo'n moment is maar één tijd: Tijd voor een verhaal...

De sleutelprincipes van Getting Things Done

Als hij erover begint te praten, dan stopt hij niet meer :-) Een interview met David Allen op de bank over de sleutelprincipes van Getting Things Done in de huidige economie (video 13 min)
Weekly review: De kunst van controle en overzicht bewaren


Neem jij per week een moment voor je jezelf om te evalueren wat er de afgelopen week is gebeurt? Een moment om te bedenken wat er de aankomende week/weken gaat gebeuren?

Het principe is al zo oud als de mensheid.

Organiseren: Zet alles op de juiste plek in je systeemWaarom zie je veel beter wat er moet gebeuren als je je takenlijst op papier of op je beeldscherm ziet? Waarom geeft het ruimte en ontspanning in je hoofd om dingen op te schrijven? Waarom is het doorstrepen of aanvinken van afgeronde taken zo leuk en geeft het een gevoel van controle?

Clarify (Verduidelijken): De kunst van beslissingen nemenDecide about things when they show up, instead of when they blow up - David Allen

Think like a man of action. Act like a man of thought - Henry Bergson

Als je de kunst van het verzamelen van gedachten beheerst, dan zul je regelmatig ontspanning ervaren en ruimte krijgen om na te denken over 1 ding tegelijkertijd. Al die gedachten zitten niet meer in je hoofd, maar in je capture-tools en je stuffbak. Weet echter één ding: Die ontspanning en ruimte is tijdelijk als je niets met je verzamelde gedachten doet. Ze kruipen dan weer terug in je hoofd.

Waarom hebben sommige partners vaak ruzie, en anderen (bijna) nooit?

De Vier Temperamenten

Moet je ruzie maken om een goede relatie te hebben? Is een relatie waarin partners nooit ruzie hebben ten dode opgeschreven?

2012 Who will survive?

Mijn aandacht werd getrokken door de filmaankondiging op een bushokje: 2012 We were warned... Zo te zien een zeer spectaculaire film, door de makers van Independence Day en The Day After Tomorrow. Ik ga hem zeker kijken!

2012. Een veel besproken jaartal. De Maya kalender zou aangeven dat de wereld dan ophoudt met bestaan. De meningen zijn verdeeld.

Volgens archeologische berekeningen zouden de Maya’s 2000 jaar voor Christus een aantoonbaar eigen beschaving hebben gehad in wat we nu Zuid Mexico noemen. Hun nagelaten bouwwerken vertellen ons daar veel over. Ze waren ook bedreven in astronomie en probeerden de perfecte kalender samen te stellen die gelijk liep met de banen van de hemellichamen in ons zonnestelsel.

De wetenschap heeft getracht de Maya kalender in onze Gregoriaanse kalender te vertalen. Of dat 1:1 correct te doen is is een groot punt van diskussie. Eén van de resultaten van de vertaling is dat de Maya kalender stopt in “ons jaar” 2012.

Ja, en dan?
Hadden de Maya’s een speciaal idee bij het tijdsmoment wat wij 2012 noemen?
Dachten de Maya’s echt zover vooruit?

Aerofoil laat de accu van je laptop langer werken


Voor laptop gebruikers onder ons: Aerofoil, een zeer klein open-source (en dus gratis) programma, zorgt ervoor dat je laptop energiezuiniger wordt als hij op de accu werkt. Daardoor kun je dus langer doorwerken zonder afhankelijk te zijn van het elektriciteitsnet.

Collect: De kunst van het verzamelen


Collect (Verzamelen) is de eerste fase van Getting Things Done.

In mijn vorige blogpost De bomen door het bos niet meer zien schreef ik dat hersenen nutteloos zijn om als agenda of to-do-lijst te gebruiken. Het is beter om acties en gedachten buiten je hoofd te verzamelen. Acties en gedachten waar je iets mee moet (maar nu even niet).

Van je af schrijven elimineert stress, en het maakt direct letterlijk ruimte vrij. Ruimte voor datgene waar hersenen WEL goed in zijn: oplossingen verzinnen, ontdekken van nieuwe mogelijkheden, en fantaseren over wat je wilt met je leven.

Hoe gaat dat in de praktijk?


Als je niet meer weet wat het is, dan houdt alles op…

The last ship home - Rodney Matthews

De afgelopen jaren is er een nieuw fenomeen ontstaan: Naast burn-out, bore-out (ja het is echt waar!) is er ook “informatie overload”. De term klinkt negatief, maar is het dat wel? Is een overload aan informatie op zichzelf een probleem?

Hersenen zijn gek op informatie. Ze zijn als een spons en absorberen graag. Hoe meer hoe beter. Zolang het maar direct definieerbaar is. Het wordt pas een probleem als er iets binnen komt wat je niet meteen kunt plaatsen, of als er zoveel binnen komt dat je niet meer weet wat recht of krom is…

De bomen door het bos niet meer zien


Ooit wel eens het gevoel gehad dat je nog heel veel moet doen, maar dat je niet weet waar je moet beginnen? Ben je er op zo’n moment wel eens voor gaan zitten om eerst een lijst te maken met alles wat je nog moet doen? Zo ja, bracht dat rust en overzicht? Gaf dat onmiddellijk het gevoel van controle over de situatie? Zo ja, dan ben je een normaal denkend mens met correct werkende hersens. Zo niet, dan ben je waarschijnlijk een voorgeprogrammeerde steen. :-)

De wetenschap van oplichterij


De menselijke geest is makkelijk te misleiden. Niet alleen vroeger toen er veel bijgeloof heerste. We hebben anno 2009 nog steeds dezelfde hersenstructuur als onze voorouders. We zijn echter niet doortastender geworden. We denken veel kennis te bezitten, maar we hebben alleen maar meer informatie. Kennis is geen wijsheid.

Een goochelaar weet daar alles van. Door je aandacht te pakken, vast te houden, en af te leiden, kan hij zogenaamd wonderen verrichten “buiten je gezichtsveld om". Met overtuigingskracht, charisma, show (we laten ons graag vermaken), vingervlugheid, en de juiste timing kan hij een magisch moment creëren, waardoor we de illusie krijgen dat hij bovennatuurlijke krachten heeft.

Getting Things Done samengevat

Voor degenen die op dit moment geen tijd hebben om het hele interview met David Allen te bekijken (30 minuten, zie mijn blogpost Wat is Getting Things Done?) heb ik hier een filmpje (6 minuten) waarop David Allen een samenvatting geeft van wat GTD is:


Wat is Getting Things Done?

Hierbij een zeer interessant interview met David Allen, de geestelijke vader van Getting Things Done. Het zijn de 30 minuten meer dan waard:


De informatie explosieHeb je er wel eens over nagedacht?

  • In de laatste 30 jaar is meer informatie geproduceerd dan in álle jaren die daaraan vooraf gingen.
  • In de periode tussen 1800 en 1900 verdubbelde de hoeveelheid informatie. Dit gebeurde ook tussen 1900 en 1950. De volgende verdubbeling trad op tussen 1950 en 1960. En opnieuw tussen 1960 en 1966.
  • Op dit moment verdubbelt de totale hoeveelheid informatie op onze aardbol iedere 2 a 3 jaar. Internet verdubbelt in omvang zelfs iedere 8 maanden.
  • Een weekeditie van de New York Times bevat meer informatie dan de informatie waarmee iemand in de 17e eeuw gedurende zijn hele leven mee werd geconfronteerd.
  • Dagelijks worden meer dan 1000 nieuwe boeken gepubliceerd.
Tenzij we een manier vinden om te blijven drijven te midden van de stortvloed aan informatie, zullen we erin verdrinken.

Bron: Gebruik je hersens – Jan-Willem van den Brandhof

Thriving in the unexpected

Ik dacht, ik doe eens gek.

Ik heb mijn verhaal rondom het overlijden van mijn vader in Israel aan David Allen geschreven. David Allen is een management coach in Amerika op het gebied van persoonlijke productiviteit. Hij heeft een aantal goede (nuchtere) boeken op zijn naam staan rondom “Getting Things Done” ofwel GTD. Dit zijn principes om overzicht en controle te houden in leven en werk. De afgelopen tijd zijn zij mij zeer waardevol gebleken. Het leek me niet meer dan normaal om hem daar even voor te bedanken.

Hij was echter zo geroerd door mijn verhaal dat hij, met mijn toestemming uiteraard, het verhaal op zijn weblog GTDTimes.com heeft gepubliceerd, onder de titel “Thriving in the unexpected”.

Regeren is vooruit zien


Ben je belangrijk als je mailbox vol zit na je vakantie?
Ben je belangrijk als je s’avonds, en tijdens je vakantie, telefonisch bereikbaar bent voor je werk?

Denk er eens over na. “Druk druk druk” en “Geen tijd” betekent alleen maar dat je door anderen geleefd wordt. Je laat anderen bepalen wat er in jouw agenda staat. En ook al zeg je dat jij de beslissingen neemt. Voor wie doe je dat uiteindelijk?

De waarde van toekomstige beloningen

Een zakenman gaat op vakantie na een lange tijd van hard werken en een drukke agenda. Hij huurt een vissersboot. Het is een geweldige dag, en op het water vind hij eindelijk tijd om zich te ontspannen.

Naderhand raakt hij in gesprek met de bootverhuurder en zegt tegen hem “Jij doet goede zaken”.

Waarop de bootverhuurder zegt “Inderdaad, de zaken gaan heel goed”.

Zakenman ”Mag ik je een advies geven? Je bent wel erg goedkoop. Je waardeert je diensten veel te laag. Je kan veel meer huur vragen”.

Bootverhuurder “Maar waarom zou ik dat doen?”

Thriving in the unexpected


Intense aktie moet opgevolgd worden door Intense ontspanning - André J.C. Bor

De laatste 3 weken waren de meest bizarre van mijn leven. Dankzij de GTD-methode ben ik niet compleet verdwaald in het oerwoud van losgeslagen gedachten en ongecontroleerde emoties. Ik wil mijn verhaal met jullie delen vanuit de blik van persoonlijke productiviteit, en overzicht en controle houden in de dingen van alle dag.

Op zaterdag 26 september 2009 is mijn vader overleden door een hersenbloeding. Hij was op reis door Israel met een groep vrienden uit zijn kerk. Al 35 jaar was het zijn droom om Israel met eigen ogen te zien.

Het was mijn 2e werkdag na een vakantie van 4 weken. Ik had net bepaald op welke gebieden van mijn leven en werk ik me ging focussen, en had mijn lijst met projecten duidelijk voor ogen. Klaar om de diepte in te duiken en mij met de details bezig te gaan houden.

Introductie

Er is de laatste tijd veel te vinden over persoonlijke productiviteit, Getting Things Done, Lifehacking, etc. Maar nog steeds veel te weinig in het Nederlands (vind ik). Bij de pakken neer gaan zitten is dan altijd een slecht idee.

Om die reden heb ik besloten het Rijk Der Bloggers te betreden. Hopelijk werken mijn digitale pennenstreken mee aan het vervullen van je normale dagelijkse uitdagingen, en het verwezenlijken van je stoutste levensdromen. Een mens is immers nooit uitgeleerd. Blijf gerust wat rondhangen.